image image image image

Přihláška

Pokud i Vy máte zájem udělat něco se svým tělem, tak neváhejte a přihlaste se do našeho Klubu a zacvičte si s námi!

Cvičení je ve školním roce rozděleno na dvě pololetí, podzimní a jarní. Každé pololetí je spojeno s úhradou členského příspěvku, které odpovídají režijním nákladům na provoz tělocvičny a platí se na celé pololetí najednou.
Celková výše členského příspěvku na jedno pololetí činí 1700 Kč pro dospělé a 1000 Kč pro žáky a studenty. Cvičení se platí jednorázově při první hodině včetně 100 Kč zápisného, které se v dalších pololetích již neplatí.

Pokud máte i Vy zájem udělat něco se svým tělem, tak neváhejte a přihlaste se vyplněním následujícího formuláře, telefonicky nebo mailem!!!

<

Jméno:

Příjmení:

Ulice:

Město:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Pokročilost v józe:

Věk:

Provozované sporty dříve a nyní:

 

Nové členy přibíráme:
I. pololetí (říjen–únor) – písemné přihlášky přijímáme během celého září.
II. pololetí (únor–červen) – písemné přihlášky přijímáme během celého ledna až do poloviny února.

V přihlášce je nutné uvést:
• jméno a příjmení • přesnou adresu včetně PSČ • telefon • věk • pokročilost v józe • provozované sporty dříve a nyní.

Pozvánku na zahájení cvičení s upřesněním termínu a dalšími informacemi Vám pošleme do konce září, popř. do poloviny února.